• Esperanto 

25a KEA-Komitatkunsido

La 25an kaj 26an de januaro, la komitatanoj de Kuba Esperanto-Asocio laborkunsidis en la sidejo de la asocio en Havano, por analizi kaj taksi la laborrezultojn de la jaro 2007. Elstaris la agadoj en diversaj regionoj de la lando kaj la notinda kresko de la membraro.

En rilato kun la estontaj planoj kaj strategioj, la ideoj centriĝis en la altigo de la ĝenerala lingva nivelo, kaj la plikleriĝo de la membroj rilate al historio kaj kulturo de la movado, kun la celo prepariĝi por la baldaŭaj pintaj eventoj kiel la nacia kongreso en 2009 kaj eventuale la UK en 2010.

Plia ero de la kunsido estis la elekto de la nacia estraro, kaj la sekreta voĉdono de la komitatanoj rezultigis la reelektiĝon de la tuta pasintperioda estraro:

Julián Hernández Angulo - prezidanto
Alberto Fernández-Calienes Barrios - ĝenerala sekretario
Maritza Gutiérrez González - kasistino
Juan Ramón Rodríguez - propagando kaj publikaj rilatoj
Marta Alonso Gutiérrez - instruado
Albania Duthil Álvarez - kulturo kaj disvastigo
Norberto Díaz Guevara - informado

raportas Norberto Díaz Guevara
KEA-estrarano pri informado]