La esperantaj aventuroj de 23-jaraĝa belgino en la sudamerika kontinento.

Wiiiiiiii! Bonvenon, mi ege ĝojas ke vi malkovris mian retpaĝon!

Mi ekvojaĝis al Meksiko en aŭgusto 2010 kaj la celo estas atingi Bolivion en aŭgusto 2011.

Mi rimarkis ke ekzistas granda neceso inter la Sudamerikaj Esperantoparolantoj vere paroli Esperanton kun malvirtuala persono. Mia projekto estas instigata de Martin Schaeffer, amerika aktivulo kaj la Amerika Komisiono de Esperanto.

Mia celo estas renkonti personojn kaj kune kun ili informi pri Esperanto, kontakti lokajn amaskomunikilojn, eki lokan kurson aŭ eĉ ekstarigi klubon!

Por atingi mian celon, mi tamen bezonas vian helpon! Trankviliĝu, ne temas pri porti miajn valizojn plenplenajn da pezaj libroj pri Esperanto. Helpi min estas multe pli facila, ĉiuj 5 eŭroj donacitaj de vi alproksimigas min 10 mejloj pli al mia celo kaj helpos min kontakti kun pli da personoj!


Mi donis sukcesajn kursojn en la Universitato Katolika de Quito!

Mi estas nun en Guayaquil, en la domo de loka Esperantistino kaj ni kune sercxas eblecojn por disvastigi Esperanton en cxitia urbo!

(16,094 milmetroj)

mejloj = 5 eŭroj

Prove:
Reale:
Paypal:
(stiftung-mondo@web.de)
En Eŭropo / SEPA-areo: Fondaĵo Mondo (Germanio), Kontohavanto: Stiftung Mondo, IBAN: DE21600901000151100004, BIC: VOBADESS
En Germanio: Fondaĵo Mondo (Germanio), Konto-Nr-o: 151100004, BLZ: 60090100, Stuttgarter Volksbank
Fondaĵo Ameriko ĉe UEA, vidu: http://www.uea.org/asisto.html (Nepre menciu ĉe ĉiuj pagoj: Esperanto al Ameriko kaj informu pri via pago al Martin Schaeffer: stiftungmondo@gmail.com )

Facebook-a grupo pri la aventuro

Esperanta:
 • Ĉu vi volas scii ion pri la esperantaj aventuroj de 23-jaraĝa belgino en la sudamerika kontinento?
 • Ĉu vi volas interkonatiĝi kun sudamerikaj Esperantistoj?
 • Ĉu vi volas aldoni ideojn, sugestojn aŭ informojn?
 • Aŭ ĉu vi volas tutsimple aparteni al grupo? :D
 • Aliĝuuuu tuj do!
Español:
 • Quieres saber más sobre las aventuras de una chica belga de 23 años que viaja en Latinoamerica para informar sobre Esperanto?
 • Te gustaría conocer a latinoamericanos que hablan o aprenden Esperanto?
 • Quieres añadir ideas, sugerencias o información?
 • O solo quieres pertenecer a un grupo más ? :D
 • Apúntate pues!
English:
 • Do you want to know more about the adventures of a 23 year old belgian girl travelling in South-America to inform about Esperanto?
 • Do you want to get to know South-American Esperanto-speakers?
 • Do you want to contribute with ideas, suggestions or information?
 • Or do you just want to belong to a group? :D
 • Don't hesitate to apply right now!